Accreditatie


Accreditatie is toegekend door:

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 6 punten.
De Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 6 punten.