dr. J.P. Ruurda


NVGIC

UMC Utrecht
Gastrointestinaal chirurg
Utrecht
Nederland


Jelle Ruurda (1975) studeerde Geneeskunde in Amsterdam. Hij promoveerde in 2003 in Utrecht op het onderwerp robotchirurgie. Hij werd opgeleid tot chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en UMCU. Na het afronden van zijn CHIVO-schap GE opleiding in het AMC is Jelle werkzaam in het UMCU. Jelle is bestuurslid NVGIC, voorzitter NVvH Werkgroep Zorgevaluatie en lid van de NVvH Congrescommissie en commissie normering en certificering.